Populära städer 2010

MedieAkademin har i sin Förtroendebarometer 2010 bland annat frågat om populariteten hos vissa svenska städer. Andelen som angav värdena 4 eller 5 på en skala mellan 1 och 5 var 30 procent för Norrköping. Högst andel 4:or och 5:or fick Göteborg med 64 procent. Motsvarande andel var för Linköpings 38 procent, för Jönköping 28 procent och Örebro 24 procent.

På skalan mellan 1 och 5 står 1 för "verkar inte vara en bra stad att bo i" och 5 står för "verkar vara en bra stad att bo i". Undersökningen gjordes genom 1 000 nätenkäter under perioden 15-19 oktober 2010 av MedieAkademin/TNS Sifo AB.

Rapporten nedan redovisar populariteten hos städerna men även förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47