Norrköpings kompetensförsörjningsplan 2016

Norrköping kommer att förändras de närmaste åren i samband med både Ostlänken och Next:Norrköping. I centrala delar av staden växer nya bostadsområden fram och Ostlänken underlättar kontakten med både närliggande städer och Stockholmsområdet. Möjligheten att pendla blir större och arbetsmarknaden lokalt växer med arbetstillfällen inom nära nog alla branscher. Samtidigt blir det svårt att hitta den kompetens som krävs för att både privat och offentlig sektor ska kunna utnyttja sin fulla potential.

Rapporten Norrköpings kompetensförsörjningsplan har till syfte att presentera en nulägesbeskrivning samt att ringa in viktiga områden för att lyckas med kompetensförsörjningen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47