Narkotikakartläggning 2009

Sedan 1999 har en årlig kartläggning av personer med identifierat missbruk av narkotika som flera olika myndigheter möter under ett år genomförts. Rapportörer vid socialkontoret, polismyndigheten, kriminalvården (frivården) och landstingets beroendeenhet lämnar uppgifterna. Uppgifterna går inte att spåra till vilka personer som är med. Att narkotika är illegalt i Sverige gör att det är svårt att få en rättvisande bild av missbruket samt tillgängligheten och tillgången. Kartläggningen ger ett mått på antal personer i kommunen som uppgiftslämnarna har säker kunskap om att de använt narkotika under 2009. Kartläggningen är inte ett mått på det faktiska missbruket.

Kartläggningen visade att antalet personer med identifierat narkotikamissbruk har ökat med 76 sedan förra årets kartläggning. Totalt har 994 personer identifierats. Det är män som står för hela ökningen och de som är yngre än 25 år har ökat med 62.

Förändringen i användandet av olika preparat följer i stort tillgången. Det är en ökning av personer som använder narkotika dagligen. De mest använda drogerna är hasch, bensodiazepiner (lugnande tabletter) och amfetamin. Flera uppgiftslämnare tar upp frågan om en förändrad attityd till hasch. Många unga anser inte att det är så farligt att använda hasch. Ökningen av antalet personer som använder bensodiazepiner är stor jämfört med förra året.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47