Miljöaktuellts kommunranking av miljöarbete 2011

Enligt tidningen Miljöaktuellts ranking av miljöarbete i Sveriges kommuner är Norrköping bäst i Östergötland och hamnar på femte plats för hela Sverige. Bäst i Sverige är Lund följt av Örebro, Malmö och Växjö.

Miljöaktuellts ranking bygger delvis på den enkätundersökning som de själva genomfört, men tar även hänsyn till bedömningar gjorda av till exempel Naturskyddsföreningen och Gröna Bilister. Kommunerna får extra poäng om de

  • har hög andel miljöbilar
  • arbetar aktivt med ekomat i storkök
  • skyddar tätortsnära skog
  • har ansökt om energieffektiviseringsstöd hos Energimyndigheten
  • är medlem i Eko- eller Klimatkommunerna
  • är en Fairtrade City

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47