Kundundersökning med fokus på tekniska kontorets bemötande, tillgänglighet och leverans 2015

Tekniska kontoret har genomfört en kundundersökning med koppling till kontorets verksamhetsidé och mål. Genom att kontoret satsar på god tillgänglighet och ett gott bemötande, genom att leverera svar och åtgärda fel bidrar kontoret till kommunens vision "Det goda livet finns i Norrköping".

Undersökningen visar

  • Resultatet visar att vi är bra på bemötande, mindre bra på tillgänglighet
    och sämst på leverans.
  • De som blivit intervjuade och representerar medborgare är mer nöjda
    med vår tillgänglighet och leverans än de personer som är företagare.
  • Samtliga av de företagare vi intervjuat upplever att vi har ett bra
    bemötande.

Läs hela kundundersökningen härPDF (pdf, 174.5 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47