Kommunranking av miljöarbete 2010

Enligt tidningen Miljöaktuellts ranking av miljöarbete i Sveriges kommuner är Norrköping bäst i Östergötland och hamnar på nionde plats för hela Sverige. Bäst i Sverige är Malmö följt av Stockholm och Lund.

Miljöaktuellts ranking bygger delvis på den enkätundersökning som de själva genomfört, men tar även hänsyn till bedömningar gjorda av Naturskyddsföreningen och Gröna Bilister. Kommunerna får extra poäng om de

  • är medlem i Ekokommunerna
  • arbetar aktivt med ekomat i storkök
  • har ansökt om energieffektiviseringsstöd hos Energimyndigheten
  • är en Fairtade City
  • arbetar bra med återvinning av förpackningar och tidningar.

Samtliga delmoment i kommunrankingenPDF (pdf, 68.9 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47