Kommunkompassen 2010

Norrköpings kommun har utvärderats med hjälp av Kommunkompassen och resultaten är goda. Särskilt bra områden är "kommunen som arbetsgivare" och "tillgänglighet och brukarorientering", men Norrköping ligger över medianen på alla åtta områden som har studerats.

Kommunkompassen är ett verktyg som organisationen Sveriges Kommuner och Landsting använder för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta.

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan

  • det politiska systemet
  • kommunernas förmedling av tjänster
  • kommunen som arbetsplats
  • utvecklingen av lokalsamhället

 

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47