Hemlöshetsundersökningen 2012

Det finns inga hemlösa uteliggare i Norrköping. Alla erbjuds olika insatser efter behov. I 2012 års hemlöshetsundersökning kan man konstatera att hemlös, det är man maximalt ett par nätter, sedan får man hjälp.

Av hela gruppen som räknas in i hemlöshetsstatistiken finns en kärna om 36 personer. Dessa är väl kända av de sociala myndigheterna och har fått mycket stöd genom åren. Annars motsvarar de flesta i statistiken inte den gängse bilden av hemlösa. Över hälften, 275 personer, är nya. De räknas in i statistiken för att de inte har något eget boende utan är inneboende, bor i andra hand eller har sitt boende ordnat via det offentliga. Ungefär lika många har löst sin boendesituation sedan förra året och därmed försvunnit ur statistiken.

Bostadsbristen har ökat kraftigt i Norrköping de senaste åren. Särskilt svårt är det att hitta små lägenheter med låg hyra. Den stora gruppen nittiotalister håller på att flytta hemifrån och ensamhushållen och hushåll i ekonomisk obalans blir allt fler. Detta gör att allt fler riskerar att hamna i hemlöshet enbart på grund av marginaliserad ekonomi.

Ändå lyckas kommunens bostadssamordning hitta nya boendelösningar och förhindra ny hemlöshet. I år har närmare 50 personer ur denna grupp fått ett eget hyreskontrakt, jämfört med 40 förra året.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47