Barnfattigdom 2010

Rädda Barnen ger varje år ut en rapport som heter Barnfattigdomen i Sverige. Rädda Barnen definierar barnfattigdom som barn vilka lever i familjer som antingen har försörjningsstöd eller en låg inkomststandard. Inkomststandarden är beräknad genom att dividera familjens disponibla inkomst med en norm för levnadsomkostnader som är justerad efter familjens sammansättning.

I årsrapporten för 2010 redovisas att andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Norrköping var 13,6 procent år 2007 och 15,6 procent år 2008. I Sverige totalt var motsvarande andel 10,9 procent respektive 11,5 procent.

År 2007 låg Norrköping på plats 262 av landets kommuner och 2008 på plats 265.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47