Barnfattigdom - Reportagebok På dagordningen

Barn i familjer med svag ekonomi finns i samtliga Sveriges kommuner. I vissa kommuner är det många barn och i andra bara några få. Det kan bero på att deras föräldrar är arbetslösa eller skuldsatta eller på att en stor industri nyligen fått lägga ner sin verksamhet, och skälen kan vara fler. Oavsett orsaker och omfattning har alla kommuner en utmaning i att hitta de rätta lösningarna för att bekämpa barnfattigdomen.

Rädda Barnen har gjort en reportagebok med exempel på konkreta handlingar som görs i kommuner för att motverka barnfattigdomen. Norrköpings kommun skildras i två av reportagen "Nu vräks inte längre några barn i Norrköping" och "Sociala investeringar kan riva stuprör och utveckla nya metoder - Norrköping". 

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47