Uppföljningsplan för vård- och omsorgstjänster 2016-2017

Uppföljningsplanen omfattar vård- och omsorgstjänster som utförs genom uppdrag till kommunala utförare och avtal med privata utförare. Planen innehåller syfte, uppföljningsområden och olika typer av uppföljning samt lista över planerad uppföljning 2016 och 2017.