Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan 2015

Detta är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan 2015. Uppdragsplanen innehåller 4 fokusområden samt 14 mål. Samtliga mål i uppdragsplanen är kopplade till dessa fokusområden:

  • Jämställdhet.
  • Jämlikhet.
  • Tillgänglighet.
  • Folkhälsa.