Projekt Höststädning - styrande dokument

Under hösten 2013 har Norrköpings kommun tagit ett samlat grepp om organisationens styrande dokument. Syftet med Projekt Höststädning har varit att skapa ordning och reda bland kommunens styrande dokument och att göra dem tillgängliga.

Projekt Höststädning har resulterat i en kommungemensam struktur och enhetlighet bland styrande dokument. Webbplatsens sidor för styrande dokument har också utvecklats under projektets gång. I rapporten presenteras resultatet av Projekt Höststädning och dessutom diskuteras framtida utvecklingsmöjligheter för styrande dokument i Norrköpings kommun.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47