Gymnasiearbete med kommunal inriktning 2014/15

Under läsåret 2014/15 genomfördes projektet Gymnasiearbete med kommunal inriktning.

Ungdomar i årskurs tre på gymnasiet erbjöds genom projektet att genomföra sitt avslutande arbete, som i den nya läroplanen kallas gymnasiearbete, med en inriktning på kommunal utveckling utifrån ungdomars perspektiv. Elevens valda ämnesområde kopplades till kommunal verksamhet och de fick en kontaktperson i kommunen.

Gymnasiearbetena med kommunal inriktning redovisades för politiker och tjänstemän vid ett event i april 2015. 21 elever redovisade då 16 gymnasiearbeten.

Här finns projektets slutrapport med utvärdering.