Gemensam processmodell

Det finns en gemensam processmodell för Norrköpings kommun. Den har tagits fram i ett projekt som har genomförts under våren 2015 med deltagare från olika kontor i kommunen.

Önskemålet om en gemensam processmodell har uppstått utifrån den utveckling av ett processorienterat arbetssätt som pågår i olika delar av den kommunala organisationen genom initiativ i vissa av förvaltningarna. Eftersom processerna utgår från behov som i grunden kommer från medborgarna går de ofta över förvaltningsgränserna. Det, tillsammans med en vilja att dela goda erfarenheter, medför att det finns behov av att göra mera lika i förvaltningarna.

Projektets slutrapport finns att läsa här.