Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgskontoret år 2016.