Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2015

Denna rapport omfattar perioden 1 oktober 2014 till 30 september 2015 och är indelad i tre områden:

  • Vårt interna kvalitetsarbete
  • Vårt goda bemötande
  • Vår leverans till kunderna

För att kvalitetsrapporten ska kunna fylla den funktion som kommunens styrmodell avser (att rapporten genom slutsatser av utvärderingar och uppföljningar ska visa vad kontoret uppnått under året och på så sätt kunna tjäna som underlag för kontorets förbättringsarbete) har kontoret valt att lyfta fram både uppnådda resultat men även områden med utrymme för utveckling och förbättring.