Mystery call 2013

Under början av år 2013 genomfördes så kallade mystery calls till kommunen som en del i uppföljningen av kommunens övergripande mål. Mystery call innebär att en person ringer till kommunen och agerar utifrån ett förutbestämt scenario eller ärende.

  • Tre av fyra genomförda scenarier resulterade i att intervjuaren fick ett korrekt svar från en handläggare i kommunen
  • Vid en första kontakt resulterar drygt vart tionde samtal i att man varken får prata med en handläggare eller får information om när man kan återkomma.
  • I en bedömning av servicen av samtalen som helhet fick kommunen 3,22 på en 5-gradig skala vilket är något bättre än ett ”normalt” samtal
  • Den genomsnittliga tiden för ett samtal var 2 minuter och 15 sekunder

Sammanställning Mystery call 2013PDF (pdf, 114.8 kB)

Kontakt