Kompetensförsörjningsprognos Norrköpings kommun 2018-2025

Norrköpings kommun står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Flera av kommunens stora yrkeskategorier är förväntade bristyrken, både idag och de närmaste åren. I kompetensförsörjningsprognosen presenteras utmaningar som verksamheterna har identifierat när det gäller kompetensförsörjning unde de närmaste åtta åren samt några exempel på hur man möter dessa utmaningar.

Kompetensförsörjningsprognos Norrköpings kommun 2018-2025PDF (pdf, 882.5 kB)