Hemlöshetsundersökningen 2012

Det finns inga hemlösa uteliggare i Norrköping. Alla erbjuds olika insatser efter behov. I 2012 års hemlöshetsundersökning kan man konstatera att hemlös, det är man maximalt ett par nätter, sedan får man hjälp.


Av hela gruppen som räknas in i hemlöshetsstatistiken finns en kärna om 36 personer. Dessa är väl kända av de sociala myndigheterna och har fått mycket stöd genom åren. Annars motsvarar de flesta i statistiken inte den gängse bilden av hemlösa. Över hälften, 275 personer, är nya. De räknas in i statistiken för att de inte har något eget boende utan är inneboende, bor i andra hand eller har sitt boende ordnat via det offentliga. Ungefär lika många har löst sin boendesituation sedan förra året och därmed försvunnit ur statistiken.

Bostadsbristen har ökat kraftigt i Norrköping de senaste åren. Särskilt svårt är det att hitta små lägenheter med låg hyra. Den stora gruppen nittiotalister håller på att flytta hemifrån och ensamhushållen och hushåll i ekonomisk obalans blir allt fler. Detta gör att allt fler riskerar att hamna i hemlöshet enbart på grund av marginaliserad ekonomi.

Ändå lyckas kommunens bostadssamordning hitta nya boendelösningar och förhindra ny hemlöshet. I år har närmare 50 personer ur denna grupp fått ett eget hyreskontrakt, jämfört med 40 förra året.

Hemlöshetsundersökningen 2012PDF (pdf, 65.2 kB)

Kontakt