Hemlöshetsundersökning 2011

Totalt består gruppen som befinner sig i olika typer av hemlöshetssituationer av 463 personer under v37, mätveckan. Jämfört med 2010 är det en ökning med 60 personer. Av gruppen var fem personer öppet hemlösa i årets undersökning. Det är tre färre än i förra årets undersökning.

Antalet öppet hemlösa har de senaste åren varit långt färre än tidigare under 2000-talet. Samtliga av de öppet hemlösa har erbjudits olika former av insatser form av behandling, boende och motivationsinsatser.

Hemlösa personer är en rörlig grupp. Fler än hälften har lämnat sin hemlöshetssituation sedan förra året men fler än tidigare är också nya. En liten grupp personer har varit hemlösa i fem år i rad, 46 personer.

Socialnämnden har under många år bedrivit ett långsiktigt arbete med att utveckla verksamheter för personer som befinner sig i en hemlöshetssituation. Under våren 2009 startades kvinnoboendet Elsa för kvinnor som är våldsutsatta och har missbruk och under hösten 2011 öppnar
ett nytt boende på Trädgårdsgatan kallat Gränden.

Socialnämndens insatser under 2000-talet har gett konkreta resultat i form av minskat antal öppet hemlösa. Att det totala antalet hemlösa enligt en vidare definition ändå ökar måste förklaras med situationen på arbets- och bostadsmarknaderna. Gruppen hemlösa i Norrköping blir yngre, friskare och mindre beroende av sociala behandlingsinsatser. Majoriteten av dem som i denna rapport beskrivs som hemlösa skulle förmodligen inte beskriva sig själva som det.

Hemlöshetsundersökningen 2011PDF (pdf, 90.2 kB)

Kontakt