Barnfattigdom i Sverige - Årsrapport 2013

Rädda Barnen redovisar varje år hur barnfattigdomen ser ut i Sverige. Med barnfattigdom menar de andelen barn som lever i familjer som har en låg inkomststandard och eller har försörjningsstöd.

I årets rapport framgår att barnfattigdomen enligt definitionen var 16,3 procent i Norrköping och att kommunen låg på plats 260 av landets 290 kommuner. Lomma kommun låg på plats 1 med en andel på 3,1 procent och Malmö på plats 290 med 31,9 procent.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47