Viktiga telefonnummer och länkar

Nödläge, behov av omedelbar hjälp/räddning
Telefon: 112

Information vid olyckor och kriser
Telefon: 113 13
Webbplats: www.krisinformation.se

Polisen, ej brådskande
Telefon: 114 14
Webbplats: polisen.se

Ambulans, ej brådskande
Telefon: 011-14 96 30

Giftinformation
Telefon: 08-33 12 31
Webbplats: www.giftinformation.se

Socialjouren
Telefon: 011-15 22 83

Sjuk- och hemvårdsteamet
Telefon: 011-15 39 68

Räddningstjänsten Östra Götaland
Telefon: 010-480 40 00
Webbplats: www.rtog.se

Räddningscentralen (för räddningstjänsten)
Telefon: 010-480 45 00

Jourhavande präst
Telefon: 112
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Sjukvårdsrådgivning
Telefon: 1177
Webbplats: www.1177.se

Läkemedelsrådgivning
Telefon: 0771-450 450

Felanmäl gator och stadsmiljö
Telefon: 011-15 00 00

Felanmälan, Nodra AB
Telefon: 011-15 15 50
Webbplats: www.nodra.se

Felanmälan el, E.ON
Telefon: 011-23 42 34, 020-88 00 22
Webbplats: www.eon.se

Felanmälan el, Vattenfall
Telefon: 020-82 58 58
Webbplats: www.vattenfalleldistribution.se

Anmälan av hinder eller skada på vägen, Trafikverket
Telefon: 0771-921 921
Webbplats: www.trafikverket.se

Elsäkerhetsverket
Webbplats: www.elsakerhetsverket.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Webbplats: www.msb.se

Region Östergötland
Telefon: 010-103 00 00

Kontakt
Richard Tjernström
Säkerhetschef