Norrköpings vänorter och samarbetspartners

70 år av nordiskt samarbete

2016 firade Norrköpings kommun 70-årsjubileum av det nordiska vänortssamarbetet.

Norrköping – Odense – Trondheim – Tammerfors – Kopavogur – Klaksvik

Under jubileumsåret bjöd Norrköpings kommun in till ett flertal evenemang för att fira det lyckade samarbetet. Exempel på evenemang:

  • Nordisk filmvecka på Cnema
  • Nordisk barnteater under augustifesten
  • Finsk orkester på kvarteret Hallarna
  • Nordiskt evenemang under Norrköpings globala veckor
  • Tv-spel på Visualiseringscenter

Vän- och samverkansorter

Norrköpings vän- och samverkansorter är Esslingen am Neckar, Klaksvik, Kopavógur, Linz, Odense, Riga, Tammerfors och Trondheim.

Norrköping har ett tätt samarbete med de nordiska vänorterna. Ända sedan 1940-talet har Norrköping bedrivit vänortssamarbete med Tammerfors, Odense och Trondheim. I dag omfattar det nordiska samarbetet även av Kopavógur på Island och Klaksvik på Färöarna.

Kommunerna i vänortskedjan bedriver erfarenhets- och kunskapsutbyte, exempelvis inom samhällsplanering och universitetsutveckling. Samarbetet skapar möten mellan elever och lärare som kan lära sig av varandra, lucior och musikstipendiater, och deltagare i gemensamma EU-projekt. Även lokala projekt kan med hjälp av vänortskontakten enklare expandera till de andra nordiska länderna, till exempel Stadium Sportscamp till Tammerfors. Föreningar kan dessutom få bidrag av Norrköpings kommun för utbyte med vän- och samverkansorter.

Samarbetet har genom åren utvidgats till att gälla allt fler områden. Det finns en gemensam nordisk plattform som bildar grunden för samarbetet.

Nordisk plattform - avtalsdokumentPDF (pdf, 135 kB)

Bidrag för vänortsutbyte

Föreningar som är verksamma inom Norrköpings kommun har möjligheten att söka bidrag. Bidraget är till för utbyte med Norrköpings vän- och samverkansorter. I ansökan ska anges vilket syfte samarbetet har, vilken eller vilka vänorter utbytet avser, tid för besöket, kostnader och antal deltagare. Ansökan lämnas till kultur- och fritidskontoret.

Sök bidrag för samarbete med vän- och samverkansorter

 

Övriga samarbetspartner

Kontakt

Kontaktperson
Sara Meyer
Kommunstyrelsens kontor

011-15 16 34

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter