Internationella projekt

Aktuella projekt

Europeisk mobilitet för utveckling av kompetens inom äldreomsorgen

 

Under två år ska vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun driva ett EU-projekt tillsammans med Linköpings och Luleås kommun. Från europeiskt håll medverkar två lokala förvaltningar och två kommunala vårdenheter i norra Italien, samt kommunförbundet i Oltradige Bassa Atesina.

Projektets övergripande mål är att förbättra kvaliteten i den service som vänder sig till äldre i Italien och Sverige. Projektet syftar till att utbyta erfarenheter och att projektdeltagarna ska lära sig nya saker kring kvalitet i äldreomsorgen. Projektdeltagarna är alla medarbetare som har någon typ av fortbildande roll. Från Norrköpings kommun deltar 4 samtalsledare samt en enhetschef.

Mer konkret innebär utbytet studiebesöksresor mellan Sverige och Italien, samt utbildning vid universitetet i Pori, Finland.

 

Projektets specifika mål

  • Förbättra de interkulturella kompetenserna bland personalen för att på ett effektivare vis möta de interkulturella utmaningarna som verksamheterna måste värdera i det dagliga arbetet.
  • Utveckla och stärka den europeiska dimensionen i organisationernas aktiviteter genom en förbättring av kapaciteten att överföra metoder och information från nya kontexter i andra Europaländer.
  • Utveckla utvärderingsaktiviteter för personal och för den potentiella professionella utvecklingen inom organisationen.

Projektet, Europeisk mobilitet för utvecklingen av kompetenser inom äldreomsorgen, planeras och samordnas av SERN – Sweden Emilia Romagna Network.

Kontaktperson för projektet är:
Ann-Christine Larsson
Skicka e-post

 

Kommunalt Partnerskap med Uasin Gishu Country, Kenya (NORELD)

 

Norrköpings kommun driver under tre år (2017-2019) ett Kommunalt Partnerskapsprojekt tillsammans med Uasin Gishu County i Kenya inom avfalls- och sophanteringsområdet. Projektet har flera fokus: Miljöfrågor runt en överfull deponi (lakvatten, sluttäckning, brandskydd, arbetsmiljö); Arbetsmiljöfrågor för de människor som livnär sig och bor på och runt deponin; Nedskräpningsfrågor i en utvald stadsdel (Kipkaren); Offentligt system för renhållning i samma stadsdel; Långsiktig modell för finansiering, uppbyggnad och tillsyn av insamlingssystem; Kampanjer kring avfallshantering och källsortering i skolor med mera.

Det övergripande målet med projektet är att bidra till en mer hållbar och renare miljö. Detta sker genom att stötta administrationen och invånarna att bli experter på avfallshantering genom att flera intressenter skapar möjligheterna tillsammans. Med tillgänglig service för invånarna och adekvat infrastruktur baserad på behovet möjliggörs en renare miljö. Detta kan uppnås genom att:

  • Stärka administrationens kapacitet gällande planering, levererande, förvaltande av avfall och teknologi
  • Höja medvetenheten av behovet av och fördelarna med förbättringar av avfallshanteringen för hälsan, miljön och ekonomin. Öka medvetenheten om behovet av politiska prioriteringar gällande avfallsområdet.
  • Förbättra avfallsinhämtningen i låginkomst-området Kipkaren (pilotområde i projektet) och förändra situationen på soptippen genom förvärv av återvinningsteknologi.

Projektet finansieras av Sida genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Kontaktperson för projektet är:
Sara Meyer
Skicka e-post

 
All Aboards logotyp. "All Aboard" står utskrivet. Lila och gula trianglar ersätter bokstaven A i början på orden.

All Aboard (ALBA) är ett 2-årigt Erasmus+ KA2, som syftar i att kartlägga och utveckla metoder för att motverka avhopp från skolan. Projektet är ett samarbete mellan Utbildningskontoret i Norrköping, Centro de Formacion e Recursos i La Coruña, Utbildningskontoret i Wien och Blickpunkt Identität i Wien. Parterna i projektet svarar för att ta fram utvärderingsmetoder, fortbildningsmaterial i form av en e-bok och en online-kurs samt spridning av projektresultatet.

Kontaktperson: Katarina Sperling
Ubildningskontoret
011-152479

Läs mer om projektet All Aboard

 

Enhancing Volunteering Actions and Quality in Europe (EVOLAQ)

 

Projektet utförs i ramen för programmet Ett Europa för medborgare. Nio städer från sju länder står gemensamt bakom projektet, som initialt startades inom nätverket SERN (Sweden Emilia Romagna Network). Norrköpings kommun är projektledare och samarbetar med städerna Collechio, Skövde, Pforzheim, Daugavpils, Linz, Cervia, Dubrovnik och Ilmajoki. Projektet kommer att pågå mellan 1 februari 2016 och 31 januari 2018.

Målet med projektet är att öka medborgarinflytandet och utbyta idéer om effektiva modeller för att engagera yngre personer och personer med annan etnisk bakgrund i volontärt arbete. Att uppmuntra ett aktivt medborgarskap är avgörande för social hållbarhet, integration och demokrati. Projektet ska dessutom leda till gemensamma europeiska lösningar och strategier för gränsöverskridande utbyten.

 

 

Avslutade projekt

Kontakt

Kontaktperson
Sara Meyer
Kommunstyrelsens kontor

011-15 16 34

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter