EU-frågor

Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen medför stora möjligheter för kommunen. Genom att ta del av den information som finns att ta del av från EU kan vi vara med och påverka utvecklingen av frågor som är viktiga för oss och vår region. Kommunen har möjlighet att delta i eller driva utvecklingsprojekt som delfinansieras från EU-program.

Karaktären på EU-frågorna gör ofta att det lämpar sig med en regional samordning och organisation på området, detta för att få en så effektiv hantering av frågorna som möjligt.

Region Östergötland har också ett EU-kontor som finns i Bryssel.

Internt i den kommunala organisationen finns ett nätverk för internationella frågor. I nätverket deltar tjänstemän från samtliga förvaltningskontor.

Norrköping kommun är involverade i flera EU-finansierade projekt.

Internationella projekt

Kontakt