Välfärd och hållbar utveckling i Norrköping

Norrköpings kommuns arbete kring välfärd och hållbar utveckling utgår från Program för välfärd och hållbar utveckling, som innehåller fem målområden:

  • delaktighet och inflytande
  • integration och mångfald
  • trygghet
  • resurshushållning och resursanvändning
  • hälsa och livsstil.

Varje år följs målen i programmet upp och presenteras i en hållbarhetsrapport ( tidigare Välfärdsrapport ). I denna rapport ingår även uppföljning av målen i kommunens Miljöprogram. Syftet är att göra en nulägesbeskrivning av ”hållbarhetstillståndet” i kommunen och skapa underlag för att följa trender. Den senaste hållbarhetsrapporten är från 2011:

Hållbarhetsrapport 2011PDF (pdf, 2 MB)

Konsekvensbeskrivning för hållbar utveckling

Kommunen har tagit fram en checklista till konsekvensbeskrivning för hållbar utveckling. Syftet med konsekvensbeskrivningarna är att göra hållbarhetsfrågorna tydliga i beslutsprocessen och de fungerar som verktyg för att pröva om ett beslut leder till bättre förutsättningar för hållbarhet.

ChecklistaPDF (pdf, 708.1 kB)

Stadsdelsutveckling

Norrköping arbetar tillsammans med Helsingborg, Västerås och Örebro i ett partnerskap för hållbar välfärdsutveckling. Partnerskapet syftar till:

  • att bidra till en hållbar välfärdsutveckling i bostadsområden med särskilda behov av insatser
  • att genom en fördjupad samverkan utveckla områdena och genomföra strategiska insatser för delaktighet, inflytande och hälsa
  • att främja samverkan mellan lokal och nationell nivå
  • att genom gemensamma FoU-insatser främja lärande och kunskapsutveckling
  • att aktivt sprida erfarenhet och kunskap inom området.

Kontakt

Lokala och tidigare rapporter