Samordnad varudistribution

Norrköpings kommun gör årligen en mängd inköp av varor som transporteras till våra olika enheter. Alla transporter bidrar till en stor miljöpåverkan och även till att trafiksäkerheten på främst skolor och förskolor påverkas.

2014 beslutade Norrköpings kommun att införa en samordnad varudistribution. Det innebär att istället för som idag när alla leverantörer levererar varor till alla enheter som beställer så kommer leverantörerna att leverera till en adress - en omlastningscentral. På omlastningscentralen samlastas varorna för att sedan köras ut av en transportör på fasta körslingor till våra enheter. På så vis kan kommunen minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp. Genom att ställa miljökrav på de fordon som används kan man ytterligare minska utsläppen.

Samordnad varudistribution ökar också möjligheterna för lokala leverantörer att vara med och lämna anbud i våra livsmedelsupphandlingar och vi får också en kvalitetshöjning på våra enheter i och med att alla mottagare får en fast leveranstid.

Införandet kommer att ske i tre steg.

Steg 1 - införa en samordning av kommunens livsmedel

Steg 2 - införa en samordning av kommunens övriga förbrukningsvaror

Steg 3 - undersöka möjligheten att samordna kommunens transporttjänster som till exempel internpost

När det gäller livsmedelsleveranser så sker det årligen cirka 33 400 leveranser. Målet är att halvera antalet livsmedelsleveranser till 2018. Planerad start för en samordnad livsmedelsdistribution är till januari 2017.

Kontakt