Samordnad varudistribution

Norrköpings kommun gör årligen en mängd inköp av varor som sedan transporteras till kommunens enheter - till exempel skolor, förskolor, dagverksamheter och äldreboenden. Transporterna påverkar både trafiksäkerheten kring enheterna men även miljön i stort.

Nytt avtal innebär klartecken för samordning av kommunens varuleveranser

Hösten 2017 skrevs därför ett avtal som innebär att arbetet mot en samordnad varudistribution kan påbörjas. Samordnad varudistribution innebär att kommunen ska införa en distributionscentral för alla leveranser som ska ut till enheterna. Leverantörerna kommer då att köra sina varor till distributionscentralen istället för att köra ut dem direkt till de enheter som beställt varorna. På distributionscentralen samlas varorna och lastas till slut om till en enskild transportör som kör ut dem enligt fasta rutter på fasta dagar till kommunens enheter. Fordonen blir då bättre fyllda vilket resulterar i minskat antal leveranser, antal körda kilometer och minskade utsläpp. Genom att kommunen också ställer högre miljökrav på de fordon som ska användas minskar utsläppen ännu mer.

 

Positiva effekter av
samordnad varudistribution

  • Förbättrad miljö på grund av färre körningar. Bättre fyllda fordon som dessutom har miljökrav, vilket i sin tur ger mindre utsläpp.
  • Ökad trafiksäkerhet omkring de kommunala enheterna.
  • Ökad servicegrad och effektivitet för enheterna, på grund av fasta leveransdagar och -tider.
  • Ökad konkurrens då lokala producenter kan lämna anbud på upphandlingar.

När kommer samordnad varudistribution införas i kommunen?

Från och med sommaren 2018 kommer vi att börja köra livsmedelsleveranser med samordnad varudistribution. Övriga varor (till exempel förbrukningsvaror) kommer levereras på samma sätt från början av 2019.

Kontakt
Anna Wetterlind
Projektledare