Den Europeiska Trafikantveckan

Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum den 16-22 september varje år. Kampanjen handlar om att förbättra trafikmiljön för alla som vistas i tätorter och städer och om att minska utsläppen som bidrar till växthuseffekten.

Kampanjen går ut på att motivera medborgare att cykla, gå och åka kollektivt i så stor utsträckning som möjligt istället för att köra bil. Den är också en uppmuntran till de europeiska städerna att satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik och att investera i infrastruktur för att på olika sätt underlätta för invånare att använda alternativa sätt att förflytta sig än genom personbilen.

Livskvalitet i fokus

Under större delen av förra århundradet har stadsplaner i stor utsträckning anpassats efter hur motorfordon effektivt kan ta sig fram i stadsmiljön. Stadsområden i Europa gjordes om för att bli personbilsanpassade och ofta på bekostnad av andra transportslag. De privata fordonens dominans har resulterat i våra städer blir allt mer överbelastade, förorenade, bullriga, mindre hälsosamma och mindre trevliga att vistas i.

Europeiska trafikantveckan syftar till att omvärdera hur vi vill att ett stadsrum ska se ut. Under hela veckan kommer sambandet mellan användning av mark och livskvalitet att studeras och vara i fokus. Årets slogan, "Våra gator, vårt val", uppmuntrar människor i hela Europa att skapa den typ av stad som de vill leva i.

I stan utan min bil

Den 4 februari 2000 undertecknade Sverige en deklaration där man förband sig att stödja, uppmuntra och underlätta för lokala organisationer och myndigheter att genomföra den EU-stödda kampanjen ” I stan utan min bil” den 22 september, kampanjen utvidgades senare till den Europeiska Trafikantveckan.

Deklarationen gäller fortfarande och i Norrköping liksom i många andra kommuner runtom i Östergötland uppmanas invånarna att ge sin bil semester den 22 september.

Länder från hela världen deltar

Det är inte bara Europa som medverkar i Trafikantveckan, årligen deltar närmare 2 000 städer runtom i världen. I år finns länder som till exempel Brasilien och Japan med på deltagarlistan.

Energikontoret Östra Götaland stödjer aktiviteterna i Östergötland under Trafikantveckan. I år deltar samtliga kommuner i Östergötland.

Norrköping har deltagit i Trafikantveckan sedan 2006. Även i år uppmärksammas kampanjen med en vecka fylld av aktiviteter.

Kontakt