Grönt kontor

Anmäl dig till grönt kontor

För att bli ett Grönt kontor ska ni klara av 20 olika miljökriterier som bland annat handlar om att ni ska ha en miljöplan, att trycksaker trycks på miljömärkt papper och att ni källsorterar. Klarar ni samtliga kriterier diplomeras ni till ett Grönt kontor i slutet av året för nästkommande år. När ni sedan diplomerats behöver ni endast göra en årlig uppdatering av miljöplanen samt redovisa minst en miljöförbättrande åtgärd för att behålla statusen som Grönt kontor. Alla verksamheter faktureras en årlig administrativ avgift på 500 kronor men kommunala enheter och vandrarhem är avgiftsfria.

Vill ni också bli ett Grönt kontor?

Gör din anmälan här

Kriterier hittar du i nedanstående fil. Här nedan hittar du även förslag på mall till miljöplan samt förslag på miljöförbättrande åtgärder från år 2.

Kriterier för Grönt kontorPDF (pdf, 31.6 kB)

Mall till miljöplanPDF (pdf, 36.8 kB)

Gör din egen miljöplanPDF (pdf, 9.6 kB)

MiljöförbättringsförslagPDF (pdf, 37.6 kB)

Diplomerade till grönt kontor 2016

 • Aktema
 • Ekonomi- och styrningskontoret
 • Greenman AB
 • Helganäs Transport AB
 • Hälso- och sjukvårdsteamet i Funktionsnedsättningsområdet
 • Kommunalrådsenheten
 • Kommunservice
 • Kommunstyrelsens kansli
 • Kommunikation
 • IF Friskis & Svettis City
 • IF Friskis & Svettis Ingelsta
 • Migrationsverket
 • Nodra AB
 • Norrköping Visualisering AB
 • Norrköpings stadsbibliotek
 • Personalkontoret
 • Returpack AB
 • Sjöfartsverket Norrköpingskontoret Lithografen
 • Smedjan Ekonomikonsult AB
 • SMHI
 • Utbildningskontoret
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping