Grönt hotell och vandrarhem

Anmäl dig till grönt hotell och vandrarhem

För att diplomeras till ett Grönt hotell eller vandrarhem så behöver ni uppfylla 20 olika miljökriterier för ett hotell och 15 kriterier för ett vandrarhem. Kriterierna handlar exempelvis om att ni ska ha en miljöplan, att ni har snålspolande duschar och att ni använder lågenergilampor. Klarar ni samtliga kriterier diplomeras ni till Grönt i slutet av året för nästkommande år. När ni sedan diplomerats behöver ni endast göra en årlig uppdatering av miljöplanen samt redovisa minst en miljöförbättrande åtgärd för att behålla statusen som Grönt hotell/vandrarhem. Alla verksamheter faktureras en årlig administrativ avgift på 500 kronor men kommunala enheter och vandrarhem är avgiftsfria.

Vill ni också bli ett Grönt hotell/vandrarhem?

Gör din anmälan här

Kriterier hittar du i nedanstående fil. Här nedan hittar du även förslag på mall till miljöplan samt förslag på miljöförbättrande åtgärder från år 2.

Kriterier för Grönt hotellPDF (pdf, 35.5 kB)

Kriterier för Grönt vandrarhemPDF (pdf, 28.8 kB)

Mall till miljöplanPDF (pdf, 36.8 kB)

Gör din egen miljöplanPDF (pdf, 9.6 kB)

MiljöförbättringsförslagPDF (pdf, 37.6 kB)

Diplomerades till grönt hotell/vandrarhem 2016

  • Elite Grand Hotel Norrköping
  • Hotell Strand
  • Scandic Hotel Norrköping City
  • Scandic Hotel Norrköping Nord
  • The Lamp hotel
  • Vildmarkshotellet
  • Södra hotellet
  • Sjöfartsverket Arkö kursgård

Kontakt