Globala veckor 2019

Globala veckorna arrangeras i år mellan den 21 november och den 1 december. Temat för årets veckor är; Mat, klimat och demokrati.

Här nedan kommer alla aktiviteter att presenteras. Kalendariet kommer att fyllas på succesivt.

Kalendarium