Kalendarium

Globala veckorna och Framtidsveckan 2018

Globala veckorna samarrangeras i år med Framtidsveckan och pågår mellan den
10 och 25 november. Under dessa två veckor kommer det att erbjudas en mängd olika aktiviteter i kommunen - bland annat teater, filmvisningar, föreläsningar, provsmakning av global mat och mycket mer.

Syftet med kampanjveckorna är att öka intresset och engagemanget för globala utvecklingsfrågor men även att lyfta upp goda exempel på globala projekt som pågår i kommunen. Allt inom ramen för FN:s 17 globala hållbarhetsmål.