Globala Norrköping

Vad är Globala Norrköping?

Norrköping är sedan 2012 en Global kommun. Det innebär att kommunen tillsammans med Sida och lokala aktörer vill lyfta lokala och globala samband och visa på hur vi alla kan vara med och bidra till en hållbarare värld.

Genom att arrangera årliga Globala veckor vill vi inspirera till ett globalt engagemang och bidra till en ökad kunskap och ett ökat intresse för de Globala målen!

Norrköpings kommun är också en av deltagarna i Svenska FN-förbundets kommunikationsprojekt Glokala Sverige som även det handlar om att öka kunskapen om Globala målen.

Är du intresserad av att delta med aktiviteter under årets Globala veckor? Vi välkomnar stort som smått!

Välkommen att höra av dig!

Hållbar livsstil i fokus under Globala veckorna 2020

Årets Globala veckor infaller mellan den 19 - 30 november. Tema är Hållbar livsstil och sätter fokus på hur vi kan bli mer hållbara i vår egen vardag genom de val vi gör kring mat, konsumtion, hälsa, transport, placeringar mm. Under veckorna kommer det att erbjudas en mängd olika aktiviteter i kommunen -föreläsningar, film, utställningar och mycket mer. Alla aktiviteter sammanställs i ett särskilt program samt publiceras i kalendariet, se nedanstående länk.

Invigning sker på Arbetets museum den 19 november!

Läs mer om vilka aktiviteter som arrangeras i kalendariet


Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Karin Faxér

Tidigare program