Välkomna

Karin Jonsson, kommunalråd Norrköping och Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Synergier och regional samverkan – Affärsmodeller som förändrar världen
  • Industriell symbios på Händelö – Carl von Schantz, Agroetanol
  • Fossilfria transporter nu – Henrik Åkerström, Alltransport & Mårten Berbres, Stena recycling
  • Biogasens påverkan på de Globala hållbarhetsmålen – Mats Eklund, BRC