Kriterier

Norrköping diplomerades av föreningen för Fairtrade hösten 2007 till en Fairtrade City. Diplomeringen innebär att vi lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Tanken är nu att den etiska konsumtionen samt medvetenheten om etisk konsumtion kontinuerligt ska öka i Norrköping. På det viset kan vi konkret göra förbättringar för tusentals människor i tredje världen.

För att kunna bli en Fairtrade City måste en kommun kunna uppfylla ett antal kriterier som handlar om utbudet av produkter som är etiskt märkta. Hur stort utbudet måste vara är beroende av hur många människor som bor i kommunen.

För Norrköpings del måste vi kunna erbjuda:

  • 80 etiskt märkta produkter fördelat på minst åtta butiker och åtta caféer, restauranger eller hotell
  • Minst en etiskt märkt produkt på minst 50 arbetsplatser. Av dessa måste minst tio arbetsplatser kunna erbjuda minst två produkter.

Med etiskt märkt produkt menar vi produkter som är producerade enligt ILO:s åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Etiska produkter i Norrköping

Mer om Fairtrade City på www.fairtrade.se

Kontakt