Earth hour

Earth hour är världens största miljömanifestation. Earth hour startade 2007 i Sydney och har sedan dess spridit sig över hela världen och nu är sker aktiviteter i runt 180 länder. Syftet med Earth hour är att uppmärksamma medborgarna på miljö- och klimatfrågan och inspirera till ett ökat engagemang.

Att släcka ner en timme är en symbolhandling men fortfarande en viktig del av Earth hour. Norrköping är en av de deltagande kommunerna och i samverkan med många externa parter kommer det att erbjudas ett antal spännande aktiviteter.  2018 infaller Earth hour den 24 mars.

Kontakt

Relaterat Rubrik