Norrköpings sociala investeringsfond

Översikt - Steg 6 av 6

6. Socialt utfallskontrakt

Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa och Health Navigator (HN) har tillsammans utvecklat Sveriges första social impact bond, på svenska socialt utfallskontrakt. Genom samarbetet utvecklar Norrköpings kommun arbetet med sociala investeringar som under flera år bedrivits genom den sociala investeringsfonden.

Det primära målet med utfallskontraktet är att förbättra situationen för placerade barn i Norrköpings kommun genom att förbättra former för och stöd till placerade barn, samt att förbättra skolresultaten för målgruppen. Ett sekundärt mål är att utveckla arbetet med sociala investeringar och pröva en för Sverige ny modell för samverkan mellan en extern finansiär och det offentliga. Utgångspunkten för modellutvecklingen är den internationellt testade modellen för tjänsteproduktion genom sociala utfallskontrakt (s.k. social impact bonds). Förhoppningarna med modellen i det sociala utfallskontraktet är framförallt att det ska skapa större fokus på insatsers utfall och effekter, samt att metodutvecklingen ska gynnas av att involvera flera parter i processen.

Kontraktets framtagande skedde under hösten 2015. Beslut fattades under våren 2016 och det praktiska förberedelsearbetet pågår fram till i början av hösten 2016, då insatsen inom sociala utfallskontraktet förväntas starta. Arbetet är kopplat till sociala investeringsfonden och kommer vara ett samarbete mellan socialkontoret och utbildningskontoret.

Mer om det sociala utfallskontraktet som genomförs i Norrköping går att läsa här:

Sveriges första utfallskontraktPDF (pdf, 1.8 MB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Sara Birgersson
Folkhälsostrateg