Norrköpings sociala investeringsfond

Översikt - Steg 5 av 6

5. Samarbete med SKR

Norrköpings kommun har under flera år ingått i ett samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att sprida och utveckla arbetet med sociala investeringar. Samarbetet pågår även under 2016 och fokus ligger då på att utveckla behovsanalys, process och utvärderingsmetoder, samt att sprida arbetet med sociala investeringar.

Läs mer om Norrköpings kommuns samarbete med SKR här:

Uppdrag Psykisk Hälsas webbsida

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Sara Birgersson
Folkhälsostrateg