Norrköpings sociala investeringsfond

Översikt - Steg 2 av 6

2. Vem kan söka?

Norrköpings kommuns förvaltningar kan söka medel från sociala investeringsfonden. Externa verksamheter kan också lämna en idéprövning, men en investering beviljas bara om satsningen sker i samverkan med kommunen.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Sara Birgersson
Folkhälsostrateg