Norrköpings kommun har under flera år ingått i ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att sprida och utveckla arbetet med sociala investeringar. Samarbetet pågår även under 2016 och fokus ligger då på att utveckla behovsanalys, process och utvärderingsmetoder, samt att sprida arbetet med sociala investeringar.

Läs mer om Norrköpings kommuns samarbete med SKL här:

Uppdrag Psykisk Hälsas webbsida