Norrköpings fond för integrationsinsatser

Översikt - Steg 1 av 4

1. Om Norrköpings fond för integrationsinsatser

Med anledning av det ökade flyktingmottagandet i Norrköping under 2015
beslutade kommunfullmäktige att 10 miljoner kronor ur tilläggsbudget 2016
skulle avsättas till integrationsinsatser för nyanlända. Norrköpings kommun
inrättade därmed Norrköpings fond för integrationsinsatser. Under det följande
året avsattes ytterligare 5 miljoner till fonden.

Syftet med fonden är att stimulera föreningslivet och aktörer i det civila samhället
till insatser och verksamhet som skapar förutsättningar för och främjar integration
och inkludering. Föreningslivet och det civila samhällets aktörer har en viktig roll
i lokalsamhället genom att skapa mötesplatser och gemenskap som knyter
individer och grupper av människor närmare varandra utifrån intresseområden
oberoende av bakgrund.

Norrköpings fond för integrationsinsatser är organisatoriskt inrättat under
kommunstyrelsens kontor, men administreras av kultur- och fritidskontoret.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Carin Brolén

Kultur- och fritidskontoret

Dokument