Norrköpings fond för forskning och utveckling

Översikt - Steg 6 av 7

6. Hur fattas beslut?

Kommunstyrelsen fattar beslut

Kommunstyrelsen i Norrköping fattar beslut om tilldelning av medel från fonden. Samarbetsavtal kommer att slutas med de parter som beviljas medel.

Ansökningarna bereds av en särskild grupp

Inför kommunstyrelsens beslut kommer ansökningarna att beredas av en särskild beredningsgrupp, som består av:

  • Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, sammankallande, Norrköpings kommun
  • Mårten Jarl (M), fullmäktigeledamot, Norrköpings kommun
  • Kent Waltersson, universitetsdirektör vid Linköpings universitet
  • Martin Rantzer, prefekt vid Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap
  • Jörgen Nissen, dekan vid Linköpings universitet, Området för Utbildningsvetenskap
  • Pia Ahlberg, VD Zackrisson AB
  • Kajsa Andersson Lundblad, forsknings- och utvecklingschef på utbildningskontoret, Norrköpings kommun

Jörgen Jonsson, koordinator vid utrednings- och utvecklingsenheten på kommunstyrelsens kontor, arbetar som forskningsfondens handläggare.

Rutin för beredningsgruppens arbete avseende Fonden för forskning och utvecklingPDF (pdf, 223.1 kB)

Rutin för beslut avseende Fonden för forskning och utvecklingPDF (pdf, 28.8 kB)

Kontakt