Norrköpings fond för forskning och utveckling

Översikt - Steg 5 av 7

5. Så ansöker du

Vad ska ansökan innehålla?

I ansökan och i projektbeskrivningen ska du hänvisa till minst ett av de fyra prioriterade syftena:

 • En högre utbildningsnivå i Norrköping
 • Att utveckla Norrköpings kommuns verksamhet
 • Att stärka utbildning och forskning vid Linköpings Universitet - Campus Norrköping
 • Att utveckla Norrköping

Tänk på att projektbeskrivningen får omfatta högst två A4-sidor (textstorlek 12 punkter) och där nedanstående frågeställningar ska besvaras:

 • Vilka är de vetenskapliga utmaningarna inom området och vilka möjligheter finns att utveckla eller lösa dessa?
 • En konkret beskrivning av hur du eller ni avser att möta dessa utmaningar och möjligheter.
 • Beskriv resultat och nytta som projektansökan kan uppnå för vart och ett av de ovan nämnda syften som din ansökan adresserar.
 • Beskriv, om möjligt, inom vilken framtid resultat kan implementeras och ge eventuell praktisk nytta – inom 1 år, 3 år, 5 år eller mer än 5 år.

Vidare bör det i projektbeskrivningen framgå hur resultatet ska kommuniceras såväl till forskarsamhället (publicering, konferenser) som till den kommunala praktiken och till näringslivet.

Tänk på att din text ska kunna läsas och bedömas av en beredningsgrupp bestående av lekmän. Undvik därför inomvetenskapligt språkbruk.

Projektbeskrivningen bifogas ansökan.

Vidare är det angeläget att det i ansökan finns information om:

 • Eventuella externa lokala, regionala, nationella och internationella samarbetspartners.
 • Ansökningsbeloppet från Norrköpings fond för forskning och utveckling.
 • Projektet sker i samverkan mellan näringslivet, universitetet och kommunen, samt på vilket sätt samverkan sker och namnge person/personer.
 • Tidsplan för när projektet beräknas starta och sluta och en aktivitetsplan för projektet.
 • Beräknad budget för projektet, bifogas som kalkylblad.
 • Meritlista på sökande och lista över relevanta publikationer kan bifogas.
 • Prefekt, förvaltningschef eller annan överordnad stödjer och medger ansökan.

E-posta en inskannad ansökan och projektbeskrivning till jorgen.jonsson@norrkoping.se

Skicka därefter den underskrivna ansökan (blanketten) och projektbeskrivning med post till:
Jörgen Jonsson
Utrednings- och utvecklingsenheten
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping


Vi följer offentlighetsprincipen

Norrköpings kommun är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden och handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rutin för ansökan om medel till fonden för forskning och utveckling
PDF
(pdf, 144 kB)

Tänk på att:

När du ska skriva ut din ansökan är det viktigt att du dubbelkollar så att all text du vill ha med syns i textrutorna. Om du inte kan få hela texten att synas kan du komplettera genom att skriva en längre text i ett separat Word-dokument som du bifogar med din ansökan.

 

Länk till anmälan

Ansökan till fonden för forskning och utveckling

Kontakt