Norrköpings fond för forskning och utveckling

Översikt - Steg 4 av 7

4. Vem kan söka?

Vem kan söka medel från fonden?

Forskare och forskningsmiljöer vid företrädesvis Linköpings universitet, forskare från andra miljöer, anställda i Norrköpings kommun och aktörer eller organisationer från näringslivet kan söka medel från fonden, men forskningen ska knytas till forskningsmiljön på Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Samarbete för ömsesidig nytta

En förhoppning är att ansökningarna kommer från personer eller miljöer som är intresserade av att engagera sig i ett samarbete med Norrköpings kommun, Linköpings universitet och näringslivet i Norrköping, där samtliga har ömsesidigt intresse och nytta av samarbetet.

Kontakt