Norrköpings fond för forskning och utveckling

Översikt - Steg 3 av 7

3. Mål och syften

Mål: högre utbildningsnivå och utveckling av Norrköping

Medel från Norrköpings fond för forskning och utveckling kan fördelas mellan ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att nå fondens syften, som är nedanstående:

 • En högre utbildningsnivå i kommunen
  Fler Norrköpingsungdomar kan stimuleras att övergå till universitetsstudier och fler studenter bosätter sig i Norrköping. Utbildning och forskning på hög nivå ger fler Norrköpingsbaserade lärare och forskare. Närvaron av Campus Norrköping gynnar etableringen av fler företag med högskoleutbildad personal.
 • Att utveckla Norrköpings kommuns verksamhet
  Genom att bidra till och delta i forskning som utvecklar kommunens kärnverksamheter kan en högre kvalitet i verksamheterna uppnås. Personalens kompetens gynnas och forsknings- och utvecklingsinsatser kan bland annat bidra till tekniska innovationer inom ”mjuka” sektorer.
 • Att stärka utbildning och forskning vid Campus Norrköping
  Universitetets utveckling har mycket stor betydelse för Norrköping. Fonden för forskning och utveckling kan bidra till att ytterligare stärka undervisning och forskning vid Campus Norrköping.
 • Att utveckla Norrköping
  Forskning och utveckling vid Campus Norrköping kan bidra till ett utökat och differentierat näringsliv genom nya företagsetableringar. Tillämpad forskning kan också bidra till att stärka redan befintliga näringar. Växande och utvecklingsbenägna företag ger fler arbetstillfällen.

Samverkan mellan kommunen, universitetet och näringslivet

För att stödja Norrköpings långsiktiga utveckling krävs insatser på flera områden: förbättrade kommunikationer, stöd till nya och befintliga företag och insatser som leder till en högre utbildningsnivå i Norrköping.

Samverkan är ett nyckelord i sammanhanget, där näringslivet genom att bidra med idéer och inspiration spelar en viktig roll tillsammans med kommunen och universitetet.

Riktlinje för forskning och utveckling.pdfPDF (pdf, 252.3 kB)

Kontakt