Norrköpings fond för forskning och utveckling

Norrköpings fond för forskning och utveckling stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som på olika sätt bidrar till Norrköpings utveckling. Pengar ur fonden tilldelas forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något eller några av fondens fyra syften uppnås:

  • En högre utbildningsnivå i kommunen
  • Utveckling av kommunens verksamhet
  • Stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping
  • Utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat

Ingen utlysning är öppen

Information om när det är möjligt att söka medel från fonden publiceras på denna sida. För närvarande är ingen utlysning öppen.

Den som kan söka medel från fonden ska antingen vara forskare vid Linköpings universitet, anställd i Norrköpings kommun, eller tillhöra en organisation eller ett företag i kommunen. Ett krav är dock att den forskning som ska utföras knyts till forskningsmiljön på Linköpings universitet, Campus Norrköping.

En förhoppning är att ansökningarna kommer från personer eller miljöer som är intresserade av att engagera sig i ett samarbete med Norrköpings kommun, Linköpings universitet och näringslivet i Norrköping, där samtliga har ömsesidigt intresse och nytta av samarbetet.

 

Syftet med fonden

 

Villkor

Kontakt