Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Översikt - Steg 5 av 6

5. Så ansöker du

Diskutera ditt projekt med oss

Innan du ansöker om stöd från filmfonden rekommenderar vi att du tar en första kontakt med filmfondens kontaktperson för att stämma av idén kring projektet.

Vi kan här ge viktig information om till exempel budget, finansiering, spendering i Norrköping samt generella principer om hur bidrag kan ges.

Denna process ökar kvalitén i alla led: projektets utformning med sikte på fondens olika kriterier och villkor, samt beredning och beslut.

Vem kan söka produktionsstöd?

Producenter bosatta i Sverige kan söka stöd från Norrköpings filmfond. Om det är ett ickesvenskt produktionsbolag som söker krävs en svensk producent som partner.

Dokumenterad erfarenhet av professionell film- och/eller TV-produktion vägs in vid ansökningar för större produktioner.

Utvecklingsstöd delas i princip enbart ut till sökande personer och företag skrivna i Norrköping med tanke på kravet om spendering i Norrköping.

När kan jag söka?

Handläggningstiden vid varje ansökan beräknas till 4-6 veckor och ansökan sker löpande.

Stödet är ett bidrag

Norrköpings filmfonds stöd är ett bidrag och inte en investering som till exempel samproduktionsinsats.

Vid beviljat stöd skrivs avtal

Efter beviljat produktionsstöd skrivs ett avtal om stödet mellan producenten och Norrköpings kommun. Vid det tillfälle som avtal skrivs ska projektets hela finansiering vara klar och biläggas avtalet. Efter avtalsskrivande kan stöd betalas ut.

Vem fattar beslutet?

Ansvarig tjänsteman i kommunens filmverksamhet behandlar ansökningar. Den ansvarige tjänstemannen kan koppla rådgivande referenser från filmbranschen till sig för att lämna synpunkter på ansökningar. Med stöd av de bedömningskriterier och villkor som finns för filmfonden tar tjänsteman beslut om vilka projekt som filmfonden ska ge stöd till.

Ansök om Norrköpings filmfonds produktionsstöd här

Ansök om Norrköpings filmfonds utvecklingsstöd här