Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Översikt - Steg 4 av 5

4. Villkor för stöd

Villkor för stöd:

  • Norrköpings filmfond tar emot ansökningar om produktionsstöd med helt eller delvis klar finansiering. Om ett projekt beviljas stöd skrivs ett avtal med sökande producent. När avtal skrivs måste projektets hela finansiering vara klar. Stöd ges normalt inte till produktion vars inspelning har startat.
  • Norrköpings filmfond ska kunna följa arbetet med produktionen samt ges möjlighet att se produktionen och lämna synpunkter innan klippningen låses.
  • Produktioner som fått stöd ska tydligt ange att den producerats med stöd av Norrköpings filmfond i till exempel för- och eftertexter. Norrköpings kommun kan i kommunikationsyfte använda namn, stillbilder och scener ur produktionen.
  • Färdiga produktioner som Norrköpings Filmfond gett stöd till ska ha en särskild visning i Norrköping. En redovisning och en ekonomisk redovisning ska lämnas inom 6 månader efter avslutad produktion/projekt.
  • Gällande arbetsrättslagstiftning och i förekommande fall kollektivavtal ska följas.