Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Översikt - Steg 3 av 6

3. Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för stöd:

  • Norrköpings filmfond ger stöd till projekt och produktioner som bedöms konstnärligt och publikt intressanta.
  • Projekt med hög spendering i Norrköping prioriteras. Med spendering menas att produktionen lägger kostnader på personal och/eller företag som är skrivna i och betalar skatt i Norrköping.
  • Vid större produktioner läggs stor vikt vid en bedömning av producentens förutsättningar att genomföra produktionen.
  • Produktioner som har ett barn- och ungdomsperspektiv, liksom unga debuterande filmare, ska prioriteras.
  • Jämställdhet och mångfald ska vägas in.