Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Översikt - Steg 2 av 6

2. Projekt som kan få stöd

Stöd kan ges till:

  • Kort- dokumentär- och långfilmsproduktion samt TV-produktion som helt eller till en del förlägger sin produktion i Norrköping. Stödet benämns produktionsstöd.
  • Projekt i utvecklingsfasen inför en produktion, till exempel att ta fram och utveckla ett manus eller idé till produktion. Stödet benämns utvecklingsstöd.

Fonden strävar mot att hälften av utdelat stöd under en fyraårsperiod ska gå till lokala producenter.